Тех Груп Солар

Slide Background

Иновативни решения

за висока ефективност и енергийна независимост

Професионални услуги в проектирането и реализацията на фотоволтаични инсталации. Нашите проекти са съобразени със спецификата на всеки клиент основавайки се на професионализъм, коректност и ефективни технологични решения.

icons8-plan-64

Анализ и цялостно
проектиране

icons8-maintenance-50

Наземен монтаж,
инсталация върху
покриви и фасади

icons8-cardiogram-64

Мониторинг
и поддръжка

Актуално:

Отпада издаването на разрешение за строеж за фотоволтаична система до 20 kW изградена на покрив. Очакваме законодателните промени да бъдат обнародвани в Държавен вестник, като с това ще се облекчи значително кандидатстването по мярката за ВЕИ за домакинствата. 

Решения за бизнеса

  • Соларни системи за търговски обекти, цехове, производствени предприятия и складови бази;
  • Соларни системи за фотоволтаични паркове;

Решения за дома

  • Енергийна независимост и неизчерпаем източник на енергия.
sun

Слънце

България е изключително благоприятна локация за получаването на електрическа енергия от неограничен енергиен източник - слънцето.

grid

Фотоволтаици

Висококачествени монокристални соларни панели с висок коефициент на полезно действие и гарантиран дългогодишен срок на експлоатация.

flash

Електричество

Производство на евтино електричество за нарастващите нужди на индустрията и домовете. Бърза и сигурна възвращаемост на инвестицията.

ecology

Зелена енергия

Неограничен ресурс без вредни емисии и без замърсяване за създаването по-чист, екологичен и здравословен свят. Е енергията на бъдещето!

Работим за по-чиста природа и енергийна независимост заедно със: